Termeni și condiții

Home / Termeni și condiții

English Version

Prezentul document descrie termenii și condițiile care se aplică utilizării de către dvs. a serviciilor furnizate de ARTFIRST SRL, situat pe str. Nucului, nr. 6, bl. V-106, sc. 2, et . 3, ap. 41, Sector 3 (“ARTFIRST” sau “noi”) pe site-urile web http://www.artfirst.ro/ , http://artfirst.azurewebsites.net/ și toate aplicațiile oficiale mobile smartphone ARTFIRST (“Apps”, “Aplicatiile”).

Sectiunea 1. Generalități.
1.1 Servicii. Acest Acord privind Termenii și condițiile de utilizare (denumit în continuare “Prezentul Acord”) stabilește termenii și condițiile generale care se aplică utilizării de către dvs. a Aplicațiilor, inclusiv a funcțiilor și serviciilor oferite de noi din când în când la sau prin Aplicații (colectiv cu aplicațiile, “Serviciile”). PRIN UTILIZAREA SERVICIILOR, SUNTEȚI DE ACORD CU TERMENII ȘI CONDIȚIILE CONȚINUTE ÎN ACESTEA. Acest Acord este un instrument obligatoriu din punct de vedere juridic între dvs. și ARTFIRST și descrie responsabilitățile legate de utilizarea de către dvs. a Serviciilor și, printre altele, limitează răspunderea ARTFIRST. Înainte de a utiliza oricare dintre Servicii, vă rugăm să citiți cu atenție întregul Acord. Prin accesarea sau utilizarea oricăror Servicii, declarați că aveți peste 18 ani și că aveți capacitatea să încheiați contracte cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic și că sunteți de acord să va asumati obligații legale și să respectați acest Acord. Dacă aveți sub vârsta de 18 ani sau nu aveți capacitatea să încheiați contracte cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic sau nu sunteți de acord cu orice parte a acestui Acord, NU TREBUIE SĂ ACCESAȚI SAU SĂ UTILIZAȚI SERVICIILE.

1.2 Amendamente. Ne rezervăm dreptul, exercitabil la discreția noastră, de a schimba, modifica, adăuga la, reduce din sau modifica sub orice alta forma în orice moment termenii și condițiile prezentului Acord. Cu excepția cazului în care se prevede altfel mai jos, toate schimbările, modificările sau alte amendamente vor fi intra în vigoare odată ce sunt postate pe Aplicațiile noastre. Prezentul Acord nu poate fi modificat altfel decât prin inscris semnat de dvs. și ARTFIRST. Utilizarea continuă a Serviciilor de către dvs. reprezintă acceptarea obligatorie a acestui Acord, inclusiv orice schimbări sau modificări făcute de noi conform descrierii de mai sus. Sunteți de acord să recitiți periodic termenii și condițiile acestui Acord pentru a lua la conștința de astfel de revizuiri și pentru a examina conformitatea cu acestea. Dacă, în orice moment, termenii și condițiile din prezentul Acord nu mai sunt acceptabile pentru dvs., trebuie să încetati imediat utilizarea Serviciilor. Dreptul de a accesa și de a utiliza Serviciile este personal pentru dvs. și nu este transferabil către nicio altă persoană sau entitate.
Începând cu data de 25 mai 2018, Confidențialitatea pentru persoanele vizate de UE este controlată de reglementările stabilite în Regulamentul general privind protecția datelor sau GDPR. Politica noastră de Confidențialitate de la http://www.artfirst.ro/gdpr detaliază modul în care GDPR se aplică persoanelor vizate din UE (în plus față de Politica de Confidențialitate principală de la http://www.artfirst.ro/privacy ), pe măsură ce utilizează serviciile noastre. Începând cu 25 mai 2018, dacă nu sunteți de acord cu Politica noastră de Confidențialitate, NU TREBUIE SĂ ACCESAȚI SAU SĂ UTILIZAȚI SERVICIILE. Dacă v-ați înregistrat deja un cont la noi, aceste noi legi se aplică indiferent de acceptarea de către dvs. a măsurilor noastre de conformitate. Utilizatorii UE pot vizita www.artfirst.ro sau ne puteți contacta la adresa contact@artfirst.ro pentru a afla mai multe despre aceste drepturi și despre modul în care putem să onorăm mai bine dorințele dvs. cu privire la utilizarea informațiilor dumneavoastră.

1.3 Contul dvs. este identificat prin adresa de e-mail pe care ați furnizat-o și sunteți singura persoană autorizată să utilizeze ID-ul dvs. de utilizator (adresa de e-mail). Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității contului dvs. înregistrat cu noi și a oricăror parole pe care le-ați ales sau pe care vi le-am putea emite în legătură cu accesul și utilizarea Serviciilor. Sunteți responsabil pentru toate utilizările contului dvs., indiferent dacă sunteți autorizat sau nu în mod expres de dvs. Dacă credeți că contul și / sau parola dvs. au fost utilizate în mod abuziv sau compromis în orice mod, vă rugăm să ne contactați imediat la contact@artfirst.ro .

1.4 Convenția cu privire la contul dvs. Sunteți de acord că nu veți păstra mai multe conturi înregistrate la noi fără consimțământul nostru expres scris. Dacă doriți să mențineți un cont multiplu, puteți să trimiteți o solicitare în acest sens la adresa contact@artfirst.ro, inclusiv numele de utilizator principal și motivația dvs. pentru a avea mai multe conturi.

1.5 Echipament. Veți fi singurul responsabil pentru obținerea și întreținerea dispozitivelor de comunicațiil telefonice, hardware-ului de calculator și a altor echipamente necesare pentru accesarea și utilizarea serviciilor, precum și toate taxele de orice natură care rezultă din sau în legătură cu acestea.

Sectiunea 2. Participarea la Licitația “TIMED SILENT AUCTION”

URMĂTOARELE DESCRIU CONDIȚIILE ÎN CARE ARTFIRST OFERĂ ACCES PENTRU A LICITA ONLINE LA LICITAȚIILE NOASTRE “TIMED SILENT AUCTION” (“TIMED SILENT AUCTION”, “LICITAȚIA”)

2.1 Control. Nu avem control asupra prețului minim, valorii, descrierii, calității, siguranței sau legalității articolelor de vânzare; adevărul sau acuratețea înregistrărilor; abilitatea noastră de a vinde sau abilitatea cumpărătorilor de a cumpăra obiecte. Nu garantăm că un cumpărător va finaliza o tranzacție. Artiștii sunt responsabili pentru stabilirea prețului minim de pornire pe listarile lor.

2.2 Renunțare. Artistul renunță la toate drepturile, cu excepția celor de autor original / creatorul operelor lor de artă, inclusiv asupra fișierelor digitale, copiilor tipărite și a tuturor distribuțiilor trecute și viitoare către cumpărător odată ce tranzacția este finalizată. Orice drepturi de autor sau redevențele existente și publicații ale operelor de artă vor fi transferate în întregime cumpărătorului, în conformitate cu legea. Orice taxe legale legate de acest transfer de drepturi cad in sarcina exclusivă a și trebuie să fie tratate și plătite de catre cumpărător. În cazul în care aveți o dispută cu un articol sau cu un artist la un eveniment de Licitație, exonerati ARTFIRST (și responsabilii, directorii, agenții, părinții, filialele, societățile mixte și angajații) de reclamații, cereri și daune (reale și consecvente), de orice fel și natură, cunoscute și necunoscute, suspectate și nesuspectate, dezvăluite și nedivulgate, care decurg din sau în orice fel sunt legate de astfel de dispute. Dacă sunteți rezident din California, renunțați la prevederile secțiunii 1542 din Codul civil din California, conform cărora: “O renunțare generală nu produce efecte față de creanțele pe care creditorul nu le cunoaște sau nu le suspectează că există în favoarea sa în momentul renunțării, care, dacă este cunoscută de el, trebuie să fi afectat în mod material înțelegerea sa cu debitorul”.

2.3 Eligibilitate. Fiecare Licitație va avea propriile cerințe de eligibilitate care trebuie îndeplinite pentru a putea participa la licitația respectivă. Este posibil să vi se ceară să solicitați și să obțineți aprobarea pentru a participa la o anumită Licitație. Sunteți de acord să păstrați în orice moment acuratețea informațiilor contului dvs., inclusiv informațiile și adresele de contact. Aprobarea de a participa la o singură Licitație nu garantează aprobarea de a participa la orice altă Licitație în timp. ARTFIRST are dreptul de a refuza să vă aprobe eligibilitatea pentru orice Licitație.

2.4 Taxe. Fiecare Licitație poate percepe o primă pentru cumpărător (care este o taxă suplimentară pe care un ofertant câștigător trebuie să o plătească peste prețul Licitației) pentru transport, manipulare și alte taxe, inclusiv taxele aplicabile, dacă există. ARTFIRST poate facilita transportul prin intermediul unei terțe părți, cu toate acestea, în toate cazurile, cumpărătorul va plăti taxele de expediere aplicabile, cu excepția cazului în care nu este convenit altfel de către cumpărător și vânzător în scris. Aceste taxe pot fi modificate în funcție de articolul particular de vânzare și sunt stabilite de ARTFIRST. Se percepe o taxă de procesare a cardurilor de credit pentru toate achizițiile online care utilizează Serviciul, care va fi suplimentară față de suma licitată câștigătoare la Licitație. Prin utilizarea Serviciilor, sunteți de acord să vă obligați și să plătiți toate taxele conform termenilor prezentului Acord. ARTFIRST vă permite să plătiți pentru articolele care utilizează serviciul de plată online, alimentat de LibraPay și disponibil în Aplicaţii (“Serviciul de Plăți”). Utilizarea Serviciului de Plată este reglementată exclusiv de Termenii și condițiile LibraPay de pe https://www.librapay.ro/termeni-si-conditii/.

Nu puteți utiliza Serviciul de Plăți pentru a vă angaja în activități interzise de Termenii LibraPay sau de legea aplicabilă. Fie ARTFIRST, fie LibraPay pot refuza procesarea unor tranzacții care sunt prea mari în dolari, au o durată prea lungă sau depășesc ceilalți parametri de risc. În plus, LibraPay poate refuza să vă furnizeze serviciul de plată sau poate impune o cerință de rezervă sau poate limita dimensiunea tranzacției sau poate refuza să proceseze o tranzacție pe baza programelor LibraPay de conformitate și de gestionare a riscului existente sau a oricărui alt motiv de bună credință. Veți despăgubi, proteja și apăra ARTFIRST, LibraPay și afiliații acestora și fiecare dintre directorii, responsabilii, angajații și agenții acestora din și împotriva oricăror revendicări, costuri, acțiuni, despăgubiri, cereri, obligații, proceduri, investigații, răspunderi sau alte pierderi de orice natură (inclusiv onorariile și costurile rezonabile ale avocaților) care rezultă dintr-o reclamație a unui terț care se bazează, provine sau se referă la utilizarea de către dvs. a serviciului de plată.

2.5 Licitarea, cumpărarea și condițiile de vânzare. Pentru Licitații, se vor aplica următoarele reguli:
( i ) Numai o (1) singură ofertă poate fi anulată pe sesiune.
(ii) Nici o anulare a unei oferte nu va fi permisă timp de 2 ore de la depunere.
(iii) Toate ofertele trebuie să fie trimise prin e-mail la adresa bids@artfirst.ro și să includă ID-ul corespunzător operei de artă, titlul și suma licitată în timpul Licitației live pentru a fi considerate valide.
(iv) În cazul în care la sfârșitul Licitației, pentru un articol de licitație, există mai multe sume licitate identice de cea mai ridicată valoare, prima sumă licitată bazată pe marcajul de timp primită pe e-mailul va fi suma licitată câștigătoare. Dacă cel puțin două licitații câștigătoare au marcajul de timp de e-mail identic, atunci o alegere aleatoare va determina câștigătorul final.
ARTFIRST își rezervă dreptul de a lua orice acțiune, inclusiv, fără limitare la, rezilierea unui cont, împotriva celor care sunt considerați a fi abuzat de plasarea și anularea unei oferte. Prezentul Acord guvernează activitatea dvs. de licitare, precum și participarea dvs. la o licitație în care acceptarea ofertelor este determinată exclusiv de tehnologia ARTFIRST; avem decizia finală cu privire la licitarea articolului, vânzarea articolului și soluționarea litigiilor, inclusiv dreptul de a alege, în mod propriu, să: a) desemnăm ofertantul câștigător; b) respingem orice ofertă pe care o considerăm ca nefiind proporțională cu valoarea minimă a articolului oferit; și c) să respingem orice ofertă despre care credem că a putea avea un scop fraudulos.

Toate tranzacțiile sunt finale. Nu acceptăm rambursări, returnări sau schimburi de orice fel.

2.6 Video, Audio și Fotografii. Orice aspecte audio sau video ale unui eveniment ARTFIRST sunt doar pentru scopuri de divertisment și marketing și noi deținem toate drepturile viitoare asupra acelui conținut, indiferent dacă orice opera de artă achiziționată la eveniment este imortalizată de personalul ARTFIRST. Este strict interzisă utilizarea de catre terți a oricăror fotografii, a materialelor video sau audio a articolelor afișate la un eveniment ARTFIRST, cu fara acordul scris al ARTFIRST.

2.7 Fără garanție. FĂRĂ A LIMITA SECȚIUNEA 10 DE MAI JOS, NU GARANTĂM CĂ SERVICIUL DE LICITAȚIE “TIMED SILENT AUCTION” VA FI NEÎNTRERUPT SAU FĂRĂ ERORI SAU CĂ SUMELE LICITATE VOR FI PRIMITE DE SERVERELE NOASTRE DE E-MAIL SAU INFORMAȚIILE DESPRE PREȚUL CURENT VOR FI TRANSMISE ÎN TIMP UTIL ȘI NICI NU GARANTĂM ÎNDEPLINIREA ORICĂROR OBLIGAȚII DE CĂTRE FURNIZORII DE SERVICII DE INTERNET ȘI DE GĂZDUIRE ONLINE.
2.8 Limitarea obligaţiilor. FĂRĂ A LIMITA SECȚIUNEA 11 DE MAI JOS, ÎN NICI UN CAZ, NOI SAU FURNIZORII NOȘTRI NU VOM FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU PROFITURILE PIERDUTE SAU PENTRU ORICE DAUNE SPECIALE, INCIDENTALE SAU REZULTATE APĂRUTE DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU EȘECUL UNEI TRANSMITERI SAU PRIMIRI DE CĂTRE DVS. SAU DE CĂTRE SERVICIUL DE PLATĂ A UNEI EVENTUALE INFORMAȚII DESPRE OFERTĂ SAU PREȚ ÎN TIMP UTIL, ÎNTRERUPEREA ORICĂREI TRANSMISIUNI DE DATE, DIFUZAREA AUDIO SAU VIDEO SAU A PREZENTULUI ACORD (ORICARE AR FI ACESTA, INCLUSIV NEGLIJENȚA).

Secțiunea 3. Informații pe care ni le oferiți.
3.1 Informațiile dumneavoastră. Termenul “Informațiile Dumneavoastră” înseamnă în mod colectiv următoarele: (i) orice informații sau materiale pe care ni le oferiți în legătură cu procesul nostru de înregistrare, utilizarea oricăror Servicii sau prin corespondența prin e-mail cu noi; (ii) orice informații sau materiale pe care le oferiți altor utilizatori ai aplicațiilor în legătură cu utilizarea de către dvs. a oricăror Servicii sau în orice panou public de mesaje sau în zona de chat; (iii) orice informații sau materiale pe care le oferiți artiștilor, evaluatorilor, dealerilor de artă sau antichități, comercianților, curatorilor, educatorilor, profesioniștilor în domeniul antichităților, colecționari sau alte părți terțe afiliate cu ARTFIRST în legătură cu utilizarea de către dvs. a oricăror Servicii și (iv) orice termeni de căutare sau alte instrucțiuni pe care le transmiteți pe serverele noastre printr-un browser web și / sau o aplicație mobilă pentru smartphone-uri. Rețineți că informațiile și materialele care aparțin Informațiilor Dumneavoastră pot include, fără limitare la, informații textuale, imagini grafice, fotografii și materiale audiovizuale. Cu excepția unor dispoziții contrare în prezentul Acord sau în Acordurile adiționale, sunteți singurul responsabil pentru Informațiile Dumneavoastră și acționăm în orice moment ca un canal pasiv pentru distribuirea, comunicarea și / sau publicarea online a Informațiilor Dumneavoastră.
3.2 Convenția cu privire la informațiile dumneavoastră. Sunteți de acord că Informațiile Dumneavoastră: ( i ) nu vor fi false, inexacte, neserioase sau înșelătoare,
(ii) nu vor încălca drepturile de autor, brevetul, marca comercială, secretul comercial sau alte drepturi de proprietate sau drepturi de publicitate sau de confidențialitate ale unui terț,
(iii) nu vor încălca nicio lege, statut, ordonanță sau reglementare (inclusiv, dar fără a se limita la cele care reglementează controlul exporturilor, protecția consumatorului, concurența neloială, anti-discriminarea sau publicitatea falsă);
(iv) nu vor fi defăimătoare, nu vor fi calomniatoare în comerț, nu amenință în mod ilegal, nu hărțuiesc ilegal sau nu sunt obscene,
(v) nu vor conține viruși, worms, cal troian, bombe cu ceas sau alte programe de calculator, scripturi sau instrucțiuni destinate să afecteze sau să intervină în detrimentul funcționării sau utilizării Serviciilor sau să intercepteze sau să exproprieze orice informație despre sistemul informatic propriu sau alte date confidențiale sau informații personale referitoare la sau care decurg din accesarea sau utilizarea Serviciilor,
(vi) nu vor determina vreo tragere la răspundere a ARTFIRST sau nu va cauza ARTFIRST să piardă (integral sau parțial) serviciile furnizorilor de servicii de internet sau ale altor furnizori și afiliați ai afacerii; (vii) nu va conține niciun link către sau din alte informații sau website-uri pentru care nu aveți dreptul să faceți sau să reproduceți astfel de link-uri și
(vii) nu vor solicita sau implica cumpărarea sau vânzarea de obiecte contrafăcute, furate sau ilegale sau să solicite sau să comită o tranzacție frauduloasă sau altă formă de activitate infracțională.

3.3 Informații actualizate. Dacă sunteți utilizator înregistrat al Aplicațiilor, sunteți de acord să actualizați cu promptitudine informațiile de înregistrare ale contului dvs. pentru a le menține actuale, complete și exacte. Vă rugăm să contactați contact@artfirst.ro pentru a vă actualiza oricând informațiile despre contul dvs.

3.4 Licență limitată. Pentru a ne permite să folosim Informațiile Dumneavoastră astfel încât să nu încălcăm drepturile pe care le aveți în Informațiile Dumneavoastră, ne acordați prin prezenta o licență neexclusivă, globală, perpetuă, irevocabilă, gratuită, sub-licențiabilă (prin mai multe niveluri) dreptul de a vă exercita drepturile de autor și publicitate (dar nu și alte drepturi) pe care le aveți în Informațiile Dumneavoastră în orice mediu cunoscut acum sau în viitor, cu privire la Informațiile Dumneavoastră.

3.5 Politica de Confidențialitate. Vom folosi Informațiile Dumneavoastră numai în conformitate cu politica noastră de confidențialitate, disponibilă la http://www.artfirst.ro/privacy. Prin acceptarea termenilor și condițiilor din prezentul Acord, vă dați de asemenea consimțământul pentru modul în care vă putem utiliza Informațiile în conformitate cu Politica de Confidențialitate. Dacă aveți întrebări care nu sunt abordate în documentul nostru privind Politica de Confidențialitate, trebuie să le adresați la adresa contact@artfirst.ro. Orice informație pe care o oferiți unui LTA sau altor terțe părți este guvernată de politicile de confidențialitate respective.
În plus, așa cum este descris în secțiunea 1.3 – In vigoare din 25 mai 2018, datele de confidențialitate pentru persoanele din UE sunt controlate de regulamentele stabilite în Regulamentul general privind protecția datelor sau GDPR. Politica noastră de confidențialitate de la https://www.artfirst.ro/gdpr detaliază modul în care GDPR se aplică persoanelor vizate din UE (în plus față de Politica de Confidențialitate de la https://www.artfirst.ro/privacy) pe măsură ce utilizează serviciile noastre. Începând cu 25 mai 2018, dacă nu sunteți de acord cu POLITICA NOASTRĂ DE CONFIDENȚIALITATE, NU TREBUIE SĂ ACCESAȚI SAU SĂ UTILIZAȚI SERVICIILE. Dacă v-ați înregistrat deja un cont la noi, aceste noi legi se aplică indiferent de acceptarea de către dvs. a măsurilor noastre declarate conforme. Utilizatorii UE pot vizita www.artfirst.ro sau ne puteți contacta la adresa contact@artfirst.ro pentru a afla mai multe despre aceste drepturi și despre modul în care putem să vă onorăm mai bine dorințele cu privire la utilizarea informațiilor dumneavoastra.

Secțiunea 4. Utilizarea Conținutului.

4.1 Drepturi de Autor. Sunteți înștiințat că Serviciile conțin informații, text, software, fotografii, muzică, clipuri audio și video, grafică, link-uri și alte materiale (denumite colectiv “Conținut”) protejate de drepturile de autor, mărcile comerciale sau alte drepturi de proprietate ale ARTFIRST sau ale unor terțe părți. Orice Conținut utilizat sau pus la dispoziție prin intermediul Serviciilor este protejat prin drepturi de autor ca o activitate colectivă și / sau compilație a ARTFIRST în conformitate cu legea privind drepturile de autor aplicabile. ARTFIRST deține un drept de autor în selectarea, coordonarea, amenajarea și îmbunătățirea unui astfel de conținut, precum și în conținutul original al ARTFIRST. Sunteți de acord să respectați orice notificări suplimentare privind drepturile de autor, informații sau restricții conținute în orice Conținut disponibil sau accesat prin intermediul Serviciilor. ARTFIRST nu acordă permisiunea utilizatorilor serviciilor sale de a reproduce imagini ale operelor originale de artă.

4.2 Licență Limitată. Cu condiția respectării termenilor și condițiilor din prezentul Acord (inclusiv, dar fără a se limita la termenii și condițiile restrictive stabilite în această Secțiune 4) și cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres într-un acord adițional încheiat între dvs. și ARTFIRST, vi se acordă licență limitată, neexclusivă, netransferabilă, ne-sub-licențiabilă și revocabilă pentru a accesa Serviciile și / sau Conținutul numai pentru propria dvs. utilizare non-comercială.
Sunteți înștiințat că întregul Conținut inclus în Servicii este furnizat pentru uz propriu. În nici un caz nu veți republica conținutul în orice formă fără permisiunea scrisă expresă a ARTFIRST. Veți limita imprimările pentru uz personal a materialului la maximum 35 de înregistrări individuale de text per persoană. Reproducerea imaginilor este strict interzisă fără permisiunea scrisă a ARTFIRST și a artistului original. Dreptul dvs. de utilizare a acestui produs este limitat la un singur calculator, cu excepția cazului în care ambele părți au semnat un acord suplimentar pentru accesul la rețea. Sunteți înștiințat că nu vi se permite să vindeți sau să dispuneți altfel de software și că niciun drept acordat în baza acestuia nu poate fi atribuit sau sublicențiat de către Titularul Licenței, orice atribuire sau sublicență fiind nulă.
Sunteți de acord să mențineți și / sau să reproduceți toate drepturile de autor și alte notificări conținute în astfel de Servicii și / sau Conținut. Nu aveti dreptul să modificați, să publicați, să transmiteți, să transferați sau să vindeți, să revindeți, să reproduceți, să creați lucrări derivate din, să distribuiți, să efectuați, să afișați sau să exploatați sau să utilizați în mod comercial oricare dintre Servicii și / sau Conținut, cu excepția cazurilor în care acest lucru este permis în mod expres în prezentul Acord sau într-un acord adițional încheiat între dvs. și ARTFIRST. Sunteți înștiințat că nu dobândiți drepturi de proprietate prin accesarea sau descărcarea materialelor protejate prin drepturi de autor. Nu veți stoca electronic nicio parte a serviciilor și / sau conținutului. Este posibil să nu colectați și să utilizați adresele de e-mail ale altor utilizatori ai Aplicațiilor sau ale altor informații despre contul de utilizator, de înregistrări sau să efectuați orice formă de extragere a datelor sau extragerea datelor de orice fel. Cu excepția cazurilor în care acest lucru este permis în mod expres de legile privind drepturile de autor, nu este permisă copierea, stocarea, redistribuirea sau publicarea oricăror Servicii și/sau Conținut fără permisiunea expresă a ARTFIRST sau a proprietarilor acestor Servicii și/sau Conținut sau a persoanelor autorizate, altele decât ARTFIRST. Sunteți responsabil pentru respectarea tuturor legilor, regulilor și reglementărilor aplicabile cu privire la utilizarea de către dvs. a unui astfel de Conținut descărcat. ARTFIRST își rezervă toate drepturile asupra Conținutului și Serviciilor care nu au fost acordate în mod expres în cele ce urmează.

4.3 Mărci Inregistrate. ARTFIRST este o marcă înregistrată a ARTFIRST SRL. Toate drepturile rezervate. Toate celelalte mărci comerciale asociate cu numele de produse și companii care pot apărea în legătură cu postarea articolelor de vânzare sunt proprietatea deținătorilor respectivi. Utilizarea unor astfel de mărci terțe nu sugerează sau implică nicio afiliere sau aprobare de către acele terțe părți.

4.4 Încărcarea sau Postarea Conținutului. Nu veți încărca, posta sau pune la dispoziție în alt mod prin intermediul Serviciilor orice conținut protejat prin dreptul de autor, o marcă comercială sau un alt drept de proprietate fără permisiunea expresă a titularului dreptului de autor, a mărcii comerciale sau a altui drept de proprietate și sarcina de a stabili că orice material nu este protejat de dreptul de autor vă revine dvs. Veți fi singurul răspunzător pentru orice daună rezultată din orice încălcare a drepturilor de autor, a drepturilor de proprietate sau a oricărui alt prejudiciu care rezultă dintr-o astfel de prezentare. Prin transmiterea Conținutului către orice zonă publică a Aplicațiilor, acordați sau garantați că proprietarul unui astfel de Conținut a acordat în mod expres, ARTFIRST un drept de redevență, perpetuu, irevocabil, neexclusiv și licenţă pentru a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, afișa public și distribui un astfel de Conținut (integral sau parțial) la nivel mondial și/sau să o includă în alte lucrări, sub orice formă, media sau tehnologie, cunoscute sau dezvoltate în continuare, pentru întreaga durată a oricăror drepturi de autor care ar putea exista în astfel de Conținut. De asemenea, permiteți oricărui alt utilizator al serviciilor să acceseze, să vizualizeze, să stocheze sau să reproducă un astfel de conținut pentru uz personal.

4.5 Beneficiari. Prevederile anterioare ale acestei Secțiuni 3 sunt în beneficiul ARTFIRST, filialelor sale, afiliatelor și furnizorilor săi de conținut provenit de la terți și deținătorii de licențe și fiecare are dreptul să afirme și să aplice aceste dispoziții în mod direct sau în nume propriu.

Secțiunea 5. Accesul la Aplicații; Interferența cu Serviciile; Monitorizarea; Respectarea Legilor.

5.1 Accesul la Aplicații Nu garantăm accesul continuu, neîntrerupt sau securizat la Servicii, iar funcționarea aplicațiilor poate fi afectată de numeroși factori aflați în afara controlului nostru. Viteza conexiunii la internet va determina cât de rapid se încarcă paginile cu fotografii în Aplicații.

5.2 Nicio Interferență. Sunteți de acord că nu veți folosi niciun robot, păianjen, alt dispozitiv automat sau proces manual pentru a monitoriza sau copia paginile noastre web sau conținutul conținut în acesta fără permisiunea noastră prealabilă exprimată în scris. Sunteți de acord că nu veți utiliza niciun dispozitiv, software sau de rutină pentru a interfera sau a încerca să interfereze cu funcționarea corespunzătoare a Aplicațiilor sau a Serviciilor sau a oricărei tranzacții efectuate pe sau prin Aplicații sau Servicii. Sunteți de acord că nu veți lua nicio măsură care să impună o sarcină nerezonabilă sau disproporționat de mare asupra infrastructurii de servere a Aplicațiilor.

5.3 Activitatea frauduloasă. Nu puteți să vă înregistrați pentru a utiliza orice Servicii sub un nume fals sau să utilizați un card de credit nevalabil sau neautorizat în legătură cu orice Servicii. Nu puteți face oferte pentru achiziționarea de bunuri sau servicii sub un nume fals în timp ce utilizați Serviciile. Nu puteți reproduce identitatea oricarui alt utilizator al Serviciilor sau nu puteți utiliza parolele altor utilizatori. Un astfel de comportament fraudulos este o încălcare a legilor federale și de stat. Comportamentele frauduloase pot fi raportate de noi către autoritățile de aplicare a legii și vom coopera cu astfel de autorități pentru a ne asigura că faptuitorii sunt urmăriți penal conform legii.
Persoanele vizate din UE care utilizează aceste servicii sub pretexte frauduloase sau false se vor confrunta cu limitări privind protecția lor de confidențialitate în temeiul Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR).
5.4 Monitorizarea. Sunteți de acord că ARTFIRST are dreptul, dar nu și obligația de a monitoriza orice formă de activitate a utilizatorului și/sau Conținutul legat de sau din sau altfel asociat cu Serviciile. Este posibil să investigăm orice încălcare raportată a Politicilor noastre, a Acordurilor suplimentare sau a Aplicațiilor și a oricăror reclamații ale utilizatorilor sau ale altor terțe părți referitoare la acestea. Putem lua orice măsuri pe care le considerăm adecvate în legătură cu orice astfel de investigaţii fără notificare (inclusiv, fără limitare, emiterea de avertismente, suspendarea sau încetarea Serviciilor, respingerea accesului la Aplicaţii și/sau eliminarea oricăror materiale postate pe Aplicații). De asemenea, putem investiga, la discreția noastră, utilizarea oricărui card de credit de către un utilizator în legătură cu Serviciile și să luăm astfel de măsuri pe care le considerăm necesare sau adecvate, incluzând, fără limitare la, contactarea proprietarului sau a utilizatorului acelui card sau anularea comenzilor de achiziție plasate de către acești proprietari sau utilizatori.

5.5 Respectarea legilor. Serviciile pot fi utilizate numai în scopuri legale și într-un mod legal. Sunteți de acord să respectați toate legile, statutele și regulamentele aplicabile privind utilizarea serviciilor și orice tranzacții care pot fi efectuate prin intermediul Serviciilor.

Secțiunea 6. Aplicații externe; Corelarea.

6.1 Aplicații Externe. Serviciile pot conține legături către website-uri de pe Internet care sunt deținute și operate de terțe părți (“Aplicațiile Externe”). Prezentul Acord nu se aplică în cazul utilizării de către dvs. a oricăror Aplicații Externe la link-urile Aplicațiilor și nu suntem responsabili pentru disponibilitatea oricăror Aplicații Externe la link-urile aplicațiilor. Nu acceptăm și nu ne asumăm răspunderea pentru conținut, publicitate, produse sau alte materiale puse la dispoziție prin intermediul oricăror aplicații externe și recunoașteți că ARTFIRST nu este responsabil pentru disponibilitatea, sau conținutul, publicitatea, produsele sau alte materiale aflate pe sau prin orice Aplicații Externe. În niciun caz nu vom fi trași la răspundere sau răspunzători, direct sau indirect, pentru orice pierdere sau daună cauzată sau presupusă a fi cauzată de dvs. în legătură cu folosirea sau dependența de orice conținut, bunuri sau servicii disponibile pe orice Aplicații externe. Dacă decideți să accesați o Aplicație Externă, faceți acest lucru pe propriul dvs. risc. Trebuie să contactați administratorul de site-uri sau Webmasterul pentru acele aplicații externe, dacă aveți nelămuriri cu privire la astfel de linkuri sau la conținutul sau serviciile aflate pe astfel de Aplicații Externe.

Secțiunea 7. Încălcarea.

7.1 Fără a limita alte căi de atac, putem emite imediat un avertisment, să suspendăm temporar, să suspendăm pe termen nelimitat sau să desființăm fără întârziere contul dvs. de utilizator înregistrat și/sau să refuzăm să vă furnizăm Serviciile: ( i ) în cazul încălcării prezentului Acord sau a oricăror Acorduri Suplimentare pe care acesta le include prin referință sau pe care le-ați încheiat separat cu ARTFIRST; (ii) dacă nu putem verifica sau autentifica orice informație pe care ne-o oferiți; sau (iii) dacă considerăm că acțiunile dvs. pot cauza răspunderea legală pentru dvs., noi, ceilalți utilizatori sau alte filiale ale companiilor terțe.

Secțiunea 8. Despăgubire.

8.1 Sunteți de acord să despăgubiți, să apărați și să protejați ARTFIRST și afiliații săi și responsabilii lor, directorii, proprietarii, agenții, furnizorii de informații și furnizorii de licențe (în mod colectiv, “Companiile partenere”) față de și împotriva oricăror revendicări, răspunderi, pierderi, costuri și cheltuielile (inclusiv onorariile avocaților) suportate de orice Companie Parteneră în legătură cu orice utilizare sau presupusă utilizare a Serviciului sub parola dvs. de către orice persoană, indiferent dacă este sau nu autorizată de dvs. ARTFIRST își rezervă dreptul, pe propria cheltuială, de a-și asuma apărarea exclusivă și controlul oricărei chestiuni supuse altfel despăgubirii de către dvs. și, în acest caz, sunteți de acord să colaborați cu apărarea ARTFIRST a unei astfel de reclamații.

Secțiunea 9. Încetarea sau Modificarea Serviciilor.

9.1 ARTFIRST nu va fi răspunzător față de dvs. sau față de terți pentru niciuna dintre consecințele directe sau indirecte ale oricăror modificări, defecțiuni, suspendări, încetarea difuzării sau întreruperi la sau de la oricare Servicii. ARTFIRST își rezervă dreptul, la propria discreție, de a restrânge, suspenda sau întrerupe accesul dvs. la toate sau la o parte a Serviciilor în orice moment, din orice motiv, fără notificare prealabilă sau răspundere. ARTFIRST poate modifica, suspenda sau întrerupe tot sau oricare aspect al Serviciilor în orice moment, inclusiv disponibilitatea oricărei caracteristici, a bazei de date sau a Conținutului fără notificare prealabilă sau răspundere.

Secțiunea 10. RENUNȚAREA LA GARANȚII.

10.1 NICI ARTFIRST, NICIUN FURNIZOR DE CONȚINUT PROVENIT DE LA TERȚI SAU AGENȚII ACESTORA NU GARANTEAZĂ CĂ SITE-URILE SAU SERVICIUL VOR ÎNDEPLINI CERINȚELE DVS. SAU VOR FI NEÎNTRERUPTE, ÎN TIMP UTIL, SECURIZATE SAU FĂRĂ ERORI; NICI ARTFIRST, NICI FURNIZORII DE CONȚINUT PROVENIT DE LA TERȚI SAU AGENȚII ACESTORA NU OFERĂ NICIO GARANȚIE CU PRIVIRE LA REZULTATELE OBȚINUTE DIN UTILIZAREA SITE-URILOR, SERVICIILOR SAU CONȚINUTULUI. SERVICIILE ȘI CONȚINUTUL SUNT DISTRIBUITE PE BAZA “AȘA CUM ESTE, AȘA CUM SUNT DISPONIBILE”. NICIUNUL DINTRE FURNIZORII DE CONȚINUT PROVENIT DE LA TERȚI ȘI AGENȚII LOR RESPECTIVI NU FAC NICIUN FEL DE GARANȚII DE NICIUN FEL, EXPRES, IMPLICIT SAU STATUTAR, INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITARE LA, GARANȚII DE TITLU SAU GARANȚII IMPLICITE DE VANDABILITATE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP SAU NEÎNCĂLCAREA, ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SITE-URILE, SERVICIILE, ORICE CONȚINUT SAU ORICE PRODUSE SAU SERVICII VÂNDUTE PRIN INTERMEDIUL ACESTOR SERVICII. NICI ARTFIRST, NICIU UN FURNIZOR DE CONȚINUT PROVENIT DE LA TERȚI NU GARANTEAZĂ CĂ ORICE FIȘIERE DISPONIBILE PENTRU DESCĂRCARE PRIN INTERMEDIUL SITE-URILOR SAU SERVICIILOR NU VOR AVEA VIRUȘI SAU CONTAMINĂRI SIMILARE SAU CARACTERISTICI DISTRUCTIVE. SUNTEȚI DE ACORD ÎN MOD EXPRES CĂ ÎNTREGUL RISC CU PRIVIRE LA CALITATEA ȘI PERFORMANȚA SERVICIILOR ȘI LA EXACTITATEA SAU EXHAUSTIVITATEA CONȚINUTULUI SUNT ASUMATE NUMAI DE DVS. FĂRĂ A LIMITA NICI O PREVEDERE DE AICI, ARTFIRST NU FACE NICI O GARANȚIE CĂ ORICE CONFIGURAȚIE A UNUI ANUMIT SISTEM DE CALCULATOR VA FI COMPATIBILĂ CU SITE-URILE. ESTE RESPONSABILITATEA DVS. EXCLUSIVĂ SĂ VĂ ASIGURAȚI CĂ SISTEMUL CALCULATORULUI DVS. ARE HARDWARE-UL RECOMANDAT, SOFTWARE-UL DE OPERARE ȘI VERSIUNILE SOFTWARE DE BROWSER PENTRU A REALIZA FUNCȚIONALITĂȚILE ȘI CAPACITĂȚILE COMPLETE ALE SITE-URILOR. Unele state nu permit renunțarea la garanțiile implicite sau limitarea timpului de valabilitate a unei garanții implicite, astfel încât excluderea sau limitarea de mai sus poate să nu vi se aplice. Este posibil să aveți alte drepturi, care variază de la stat la stat.
10.2 Aplicațiile includ o colecție vastă de înregistrări ale licitațiilor care ar putea fi utilizate ca instrumente în procesul de estimare a valorilor. Conținutul ARTFIRST este doar unul din articolele pe care ar trebui să le luați în considerare în estimarea valorii unei opere antice sau a altei lucrări artistice și depinde de acuratețea și calendarul informațiilor pe care ARTFIRST le primește. ARTFIRST recomandă cu insistență utilizarea conținutului său numai în colaborare cu alți specialiști, cum ar fi casele de licitație, evaluatorii proprietății personale, muzeele și distribuitorii.
În timp ce ARTFIRST se va strădui să utilizeze eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru a confirma autenticitatea bunurilor pe care le primește și posturile pentru licitație prin intermediul website-urilor sale, ARTFIRST nu invocă nicio pretenție, reprezentare sau garanție cu privire la autenticitatea oricăror mărfuri vândute pe website-urile sale. Prin urmare, în măsura permisă de legea aplicabilă, excludem toate garanțiile exprese sau implicite, termenii și condițiile, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, garanțiile implicite de vandabilitate, de adecvare pentru un anumit scop și de neconcordanță. În plus, în măsura permisă de legislația aplicabilă, ARTFIRST (inclusiv filialele, responsabilii, directorii, agenții și angajații noștri) nu este răspunzătoare și sunteți de acord să nu trageți la răspundere ARTFIRST pentru orice daune sau pierderi (inclusiv, dar fără a se limita la, pierderea de bani, fondul comercial sau reputația, profitul sau alte pierderi intangibile sau orice daune speciale, indirecte sau consecutive) care rezultă direct sau indirect din articolele postate spre vânzare pe site-urile noastre. Unele jurisdicții nu permit renunțarea la garanții sau excluderea daunelor, prin urmare aceste refuzuri și excluderi pot să nu vi se aplice. Dacă ați achiziționat un articol care nu este descris în anunțul nostru pentru licitație, singura dvs. soluție este să o restituiţi în condiția în care ați primit-o în schimbul unei rambursări.
În cazul în care considerați că un articol postat spre vânzare pe site-urile noastre încalcă o marcă comercială, dreptul de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală deținute de dumneavoastră, vă rugăm să ne anunțați imediat în ceea ce privește postarea în cauză și baza pentru revendicarea dvs., astfel încât să putem investiga în mod corect reclamația dvs.

10.3 ARTFIRST și furnizorii de conținut provenit de la terți nu sunt responsabili pentru traducerile oferite de Google Translate. Copiile traduse ale aplicațiilor nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic și orice diferențe create în traducere nu au efect juridic. Rețineți că descrierea lotului original din catalogul de licitații oferit de LTA este conținutul oficial. Dacă există preocupări legate de exactitatea informațiilor prezentate în versiunile traduse ale site-urilor noastre, vă rugăm să consultați Conținutul oficial.

Secțiunea 11. LIMITAREA RĂSPUNDERII.

11.1 LIMITAREA RĂSPUNDERII CUPRINSĂ ÎN ACEASTĂ SECȚIUNE 10 SE APLICĂ ORICĂROR DAUNE SAU PREJUDICII CAUZATE DE ORICE NEÎNDEPLINIRE A PERFORMANȚEI, EROARE, OMISIUNE, ÎNTRERUPERE, ŞTERGERE, DEFECT, ÎNTÂRZIERE ÎN OPERARE SAU TRANSMITERE, VIRUS INFORMATIC, ÎNTRERUPEREA LINIEI DE COMUNICARE, FURT SAU DISTRUGERE SAU ACCESUL NEAUTORIZAT LA, MODIFICAREA SAU UTILIZAREA ÎNREGISTRĂRII, FIE PENTRU ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI, COMPORTAMENT DELICTUAL, NEGLIJENȚĂ, SAU PENTRU ORICE ALTĂ CAUZĂ DE ACȚIUNE. ÎN MOD SPECIFIC, RECUNOAȘTEȚI FAPTUL CĂ ARTFIRST NU ESTE RĂSPUNZĂTOR PENTRU COMPORTAMENTUL DEFĂIMĂTOR, OFENSATOR SAU ILEGAL AL ALTOR UTILIZATORI SAU TERȚI ȘI CĂ RISCUL DE PREJUDICII DIN CAUZA CELOR DE MAI SUS ESTE SUPORTAT EXCLUSIV DE DVS.

11.2 ÎN NICIUN CAZ ARTFIRST SAU A AFILIAȚILOR SĂI, SAU LA ORICARE DINTRE ACȚIONARII SĂI, FUNCȚIONARII, DIRECTORII, ANGAJAȚII SAU AGENȚII ESTE RĂSPUNZĂTOR PENTRU ORICE PIERDERI SAU DAUNE CAUZATE DE UTILIZAREA PE INFORMAȚIILE OBȚINUTE FIE PRIN CONȚINUTUL SERVICIILOR, SAU ORICE PIERDERI SAU DAUNE CAUZATE DE EXPUNEREA LA INFORMAȚIILE CONȚINUTE PE SITE-URI. ESTE RESPONSABILITATEA DUMNEAVOASTRĂ DE A EVALUA ACURATEȚEA, CARACTERUL COMPLET SAU UTILITATEA INFORMAȚIILOR, OPINIE, SFAT SAU ALT CONȚINUT DISPONIBIL PRIN INTERMEDIUL SERVICIULUI. VĂ RUGĂM SĂ CĂUTAȚI SFATUL PROFESIONIȘTILOR, DUPĂ CAZ, CU PRIVIRE LA EVALUAREA ORICĂREI INFORMAȚII, OPINII, SFATURI SAU ALTE INFORMAȚII SPECIFICE, INCLUSIV OPINIILE SAU SFATURILE PRIVIND IDENTIFICAREA, EVALUAREA SAU ÎNGRIJIREA ANTICHITĂȚILOR.

11.3 NICI ARTFIRST, NICI FURNIZORII DE CONȚINUT PROVENIT DE LA TERȚI ȘI NICI AGENȚII LOR RESPECTIVI NU VOR FI RESPONSABILI PENTRU DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE, SPECIALE SAU REZULTATE DIN UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE A ACCESA SAU UTILIZA SITE-URILE SAU SERVICIILE, CHIAR DACĂ O ASTFEL DE PARTE A FOST INFORMATĂ DESPRE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. RĂSPUNDEREA NOASTRĂ ȘI RĂSPUNDEREA FURNIZORILOR NOȘTRI, FAȚĂ DE DVS. SAU ORICE TERȚE PĂRȚI, ÎN ORICE CIRCUMSTANȚĂ ESTE LIMITATĂ LA CEA MAI MARE DIN (A) VALOAREA ONORARIILOR PE CARE NI LE-AȚI PLĂTIT ÎN CELE 12 LUNI ANTERIOARE ACȚIUNII CARE A GENERAT RĂSPUNDEREA ȘI (B) 100,00 $. UNELE STATE NU PERMIT EXCLUDEREA GARANȚIILOR IMPLICITE SAU LIMITAREA RĂSPUNDERII PENTRU DAUNE ACCIDENTALE SAU INDIRECTE, ASTFEL ÎNCÂT LIMITĂRILE SAU EXCLUDERILE DE MAI SUS POT SĂ NU VI SE APLICE. ÎN ACESTE STATE, RĂSPUNDEREA ARTFIRST, A FURNIZORILOR DE CONȚINUT PROVENIT DE LA TERȚI ȘI A AGENȚILOR ACESTORA VA FI LIMITATĂ ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ PERMISĂ DE LEGE. UNELE STATE NU PERMIT LIMITAREA RĂSPUNDERII, ASTFEL ÎNCÂT LIMITAREA DE MAI SUS POATE SĂ NU VI SE APLICE.

Secțiunea 12. DIVERSE
12.1 Politica privind încălcarea drepturilor de autor. ARTFIRST respectă drepturile tuturor deținătorilor drepturilor de autor și a adoptat și a pus în aplicare o politică care prevede încetarea, în circumstanțe adecvate, a utilizatorilor și a deținătorilor de conturi înregistrați care încalcă drepturile deținătorilor drepturilor de autor. Dacă sunteți de părere că lucrarea dvs. sau cea a unei terțe părți a fost copiată într-un mod care constituie o încălcare a drepturilor de autor, vă rugăm să oferiți Ofițerului nostru pentru Drepturile de Autor (care poate fi contactat în format electronic la adresa contact@ARTFIRST.ro sau care se ocupă de adresa noastră de notificare în Secțiunea 12.7 de mai jos) cu informațiile cerute mai jos de Legea privind limitarea răspunderii privind încălcarea drepturilor de autor online din Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. 512:
A. O semnătură fizică sau electronică a unei persoane autorizate să acționeze în numele proprietarului unui drept exclusiv despre care se presupune că a fost încălcat;
B. Identificarea operei drepturilor de autor pretinse că au fost încălcate sau, în cazul în care mai multe lucrări protejate prin drepturi de autor într-un singur site online sunt acoperite printr-o singură notificare, o listă reprezentativă a acestor lucrări la acele site-uri;
C. Identificarea materialului despre care se pretinde că încalcă sau care face obiectul unei activități care încalcă drepturile și care urmează să fie eliminat sau accesul la care urmează să fie dezactivat și informații suficient de rezonabile pentru a permite localizarea materialului;
D. Informații suficient de rezonabile pentru a ne permite să contactăm partea reclamantă;
E. Declarația conform căreia partea reclamantă are buna credință că folosirea materialului în modul reclamat, nu este autorizată de proprietarul drepturilor de autor, de agentul său sau de lege; și
F. O declarație conform căreia informațiile din notificare sunt corecte și sub sancțiunea aplicabilă susținerii de fals în declarații, că partea reclamantă este autorizată să acționeze în numele proprietarului unui drept exclusiv despre care se presupune că a fost încălcat.

12.2 Legea aplicabilă. ORICE LITIGII, RECLAMAȚII SAU CONTROVERSE CARE DECURG DIN ACEST ACORD, NEGOCIEREA, VALIDITATEA SAU EXECUTAREA PREZENTULUI ACORD SAU TRANZACȚIILE VIZATE DE ACESTA SUNT REGLEMENTATE ȘI INTERPRETATE ÎN CONFORMITATE CU LEGILE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE ALE ROMÂNIEI, FĂRĂ A SE ȚINE CONT DE REGULILE SALE DE CONFLICT DE LEGI. Fiecare dintre părțile la prezentul acord se angajează irevocabil și necondiționat să supună jurisdicției unice și exclusive a instanțelor din București și din România situată în Uniunea Europeană (“Uniunea Europeană”) orice litigiu între părți rezultat din sau în legătură cu prezentul Acord sau cu negocierea, validitatea sau executarea prezentului Acord, renunță la orice obiecțiune față de supunerea unui astfel de litigiu la instanțele din București și este de acord să nu invoce sau să revendice în fața oricărei instanțe din București că astfel de litigii au fost aduse în fața unui complet necompetent sau că există părți indispensabile în astfel de litigii care nu se află sub jurisdicția instanțelor din București.

12.3 Titlurile. Titlurile secțiunilor din prezentul acord sunt doar în scopuri de referință și nu definesc, limitează, nu interpretează sau descriu întinderea sau amploarea unei astfel de secțiuni.

12.4 Separabilitate. Constructie. În cazul în care o dispoziție a prezentului Acord este declarată nevalabilă sau inaplicabilă, o astfel de prevedere nu va produce efecte, iar celelalte dispoziții răman aplicabile. În cazul în care există vreo neconcordanță între termenii acestui Acord și alți termeni și condiții suplimentare ale Acordurilor adiționale (dacă aceste Acorduri adiționale sunt trimise în format electronic în aplicații sau sunt acorduri scrise separate încheiate între dvs. și ARTFIRST), acești termeni trebuie interpretați în așa fel încât să elimine orice inconsecvență, dacă este posibil și, în caz contrar, vor prevala termenii și condițiile adiționale ale Acordurilor Adiționale.

12.5 Renunțare. Neexercitarea sau amanarea exercitării de către ARTFIRST a oricăror drepturi sau căi de atac sau nesolicitarea sau amanarea de a solicita îndeplinirea strictă a oricărei dispoziții a prezentului Acord nu va constitui o renunțare la dreptul ARTFIRST de a exercita aceste drepturi sau căi de atac sau să aplice o astfel de prevedere sau orice alte prevederi ale prezentului Acord în această sau orice altă situație. Orice renunțare la orice dispoziție a prezentului Acord de către ARTFIRST trebuie făcută în scris și semnată de un reprezentant autorizat al ARTFIRST referindu-se în mod specific la prezentul Acord și la dispoziția de renunțare.

12.6 Cesiunea. Terți Beneficiari. Prezentul Acord va produce efecte în beneficiul succesorilor și cesionarilor ARTFIRST. Cu excepția prevederilor din prezentul, acest Acord nu va beneficia sau nu va naște niciun drept sau o cauză de acțiune în sau sau în numele oricărei persoane, alta decât părțile la prezentul Acord.

12.7 Notificări. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul, orice notificări care trebuie furnizate în temeiul prezentului acord pot fi transmise prin poștă la adresa ARTFIRST SRL, str. Nucului, nr. 6, bl.V-106, sc. 2, et. 3, ap. 41, Sector 3. Notificarea este considerată dată după 24 de ore de la trimiterea e-mailului, cu excepția cazului în care partea care trimite este informată că adresa de e-mail este nevalidă. În mod alternativ, vă putem da o notificare prin poștă certificată, timbrată și cu confirmare de primire, la adresa oferită de ARTFIRST în timpul procesului de înregistrare, în cazul în care a fost oferită o adresă. În acest caz, notificarea se consideră dată la 3 zile de la data expedierii.

12.8 Supraviețuire. Subsecțiunile 2.2, 2.6, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.3, 4.4 și 5.1 și secțiunile 7, 8, 9, 10 și 11 vor produce efecte în cazul oricărei rezilieri a prezentului Acord, precum și orice alte dispoziții care prin termenii sau sensul lor, sunt destinate să producă efecte.

12.9 Integrarea. Prezentul Acord constituie întreaga înțelegere dintre părți cu privire la obiectul prezentului și, cu excepția oricăror acorduri adiționale pe care le-ați încheiat cu ARTFIRST, înlocuiește toate acordurile scrise sau verbale anterioare încheiate între părți cu privire la acest obiect.

Acești versiune de termeni de utilizare, versiunea 1.00, a fost revizuită ultima dată în data de 11 august 2018